הפסטיבל הבינלאומי לפולקלור ה - 23

 

תאריכים : 1 ביולי - 10 ביולי, 2008