הפסטיבל הבינלאומי לפולקלור ה - 26

3 ביולי - 10 ביולי 2011