הפסטיבל הבינלאומי לפולקלור ה - 24

 

תאריכים : 28 ביוני  - 7 ביולי, 2009