חברי ועד ההנהלה

חברי הנהלה

 

מר אביגדור קהלני , יו"ר

מר דורון שלום

הגב' מאירה בן ישראל

מר זאב קרן

הגבי רותם בן זקן

מר סמיר דרוויש

מר רון ניסים

מר יצחק בן יעקב

מר משה חריר

מר משה ירמיהו

מר סאלח סאלח

הגב' לימור אשרף

 

ציון שלומי, מנכ"ל מעט"ף