חברי ועד ההנהלה

חברי הנהלה

 

מר אביגדור קהלני , יו"ר

מר דורון שלום

הגב' מאירה בן ישראל

מר זאב קרן

הגבי רותם בן זקן

מר משה חריר

מר משה ירמיהו

מר סאלח סאלח

הגב' לימור אשרף

 

ציון שלומי, מנכ"ל מעט"ף